Zindelijk maken

ls je pup bij aankoop zo'n 8 a 10 weken oud is en afkomstig van een goede fokker, zal hij in de regel (krant)zindelijk zijn. Fokker en moederhond hebben hem dan al het een en ander bijgebracht en zijn ingeboren netheid zal zich al laten gelden. In dat geval zul je weinig moeite hebben met je nieuwe huisgenootje.

Het ligt anders als je hondje afkomstig is van een brood-fokker, waar hij is opgegroeid in een kennel (schuur) en waar geen mens zich om hem heeft bekommerd. Ook als je je hond in een dierenwinkel hebt gekocht, waar hij met andere hondjes in een box heeft vertoefd en zijn behoefte deed waar het hem zo uitkwam, dan zal het een tijdje duren voordat hij zindelijk is.

Het is van belang dat je je hond goed observeert. Na iedere maaltijd heeft een jonge hond de behoefte zijn darm en blaas te legen. Je moet dus na het eten met de hond naar buiten gaan en hem op een geëigende plek zijn behoefte laten doen. Als het allemaal lukt, dan prijs je hem en geef hem een knuffel of koekje.
Maar soms moet hij er ook tussendoor uit: als hij zoekende begint rond te lopen, is het de hoogste tijd om hem mee naar buiten te nemen. Als hij daar met een aansporing wordt neergezet, duurt het meestal niet lang voordat een en andere is geregeld. Vergeet de pup niet te prijzen en te strelen, dan heeft hij gauw door dat het de bedoeling is dat hij zijn boodschappen buiten doet.

Valt het een keer voor dat het binnenshuis gebeurt - in het begin zal dat echt wel eens voorkomen - dan kun je het hondje stevig toespreken, maar alleen dan als je hem op heterdaad betrapt. Anders ziet hij niet het verband tussen het standje en zijn optreden. Snap je hem op het moment dat hij het vloerkleed bewerkt, roep dan met strenge stem "foei!" en laat zien wat hij heeft misdaan. Steek echter nooit zijn neus in de drol of urine. Breng hem naar buiten en maak hem duidelijk dat hij daar wel zijn behoefte mag doen.

Omdat een pup 4 a 5 maaltijden per dag krijgt, zul je hem waarschijnlijk nog 's avonds laat en zelfs 's nachts moeten uitlaten. Woon je op de zoveelste verdieping van een flatgebouw en lukt het je ondanks een snelle lift niet om op tijd buiten te zijn, dan kun je voorzichtigheidshalve in de badkamer of op een andere geschikte plaats een kattenbak met grove korrels neerzetten en daar de pup bij hoogdringendheid zijn behoefte in laten doen. Veel eigenaars van kleine hondjes hebben deze methode al met succes beproefd, vooral in gevallen waarin de hond elke dag langere tijd alleen moet worden gelaten of als het baasje moeilijk ter been is. Om de hond niet te veel aan zo n bak te laten wennen, moet je vaak met je pup gaan wandelen.

Blaffers liever niet:

Het werkt echt op de zenuwen als een hond voortdurend keft. Iedereen kent dergelijke honden wel, die voor een winkel zijn vastgebonden en pas ophouden met blaffen zodra het baasje de zaak uitkomt. Of de hond van de buren die onophoudelijk blaft als er wordt gebeld. Andere honden blijven blaffen als ze met de auto mee moeten of alleen worden thuisgelaten.
Sommige honden, meestal reuen, blaffen en janken de hele nacht door, vooral als het volle maan is.

Honden blaffen als ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren en ter markering van hun territorium. Als de hond blaft omdat hij bang is alleen te worden gelaten, omdat hij met de auto mee moet of onophoudelijk blaft als er vreemden over de vloer zijn, dan kan de volgende methode uitkomst bieden:
pak met één hand van bovenaf zijn snuit zo vast, dat hij zijn bek niet meer kan opendoen. Geef tegelijkertijd een kort commando in de trant van "Stil!" of "Koest!".
Als de hond zich uit je grip wil wringen, dan kun je hem met de ander hand bij zijn nekvel pakken. Dit over-de-snuit-bijten- is gebruikelijk bij honden, zodra de pups te rumoerig of te onrustig zijn. De moederhond legt haar kleintjes zo direct het zwijgen op. Ook bij wolven is dit een bekend verschijnsel. Voor de hond is het dus niets ongewoons en het werkt beter dan welke andere vermaning ook.

Als de hond in huis is, moet hij aanslaan wanneer er wordt aangebeld. Het is de bedoeling dat hij de vreemdeling aankondigt. Daarna moet hij zich op jullie commando koest houden. Blijft hij echter blaffen, dan kun je hem afgezien van een lovend woord ook iets lekkers geven. Want met een volle bek is het nu eenmaal lastig blaffen!
Dat is de 2e manier om hem te laten stoppen met blaffen.

Als de hond 'snachts blaft of blafcontact met andere honden heeft, moet hij naar een ruimte zonder ramen of met goed sluitende gordijnen worden gebracht. Daar doe je het licht aan. Als je deze methode consequent toepast, kun je je hond het nachtelijke concert afleren of hem intomen.

© HarlekijnPoedel.nl
Alle rechten voorbehouden!

Startseite